2014/08/15

I AMsterdam


Z czym się kojarzy stolica Holandii? Większości pewnie z rowerami, Dzielnicą Czerwonych Latarni, coffee shopami i dużą tolerancją. Mało kto, jednak wie (a szkoda!), że Amsterdam to miasto położone na wyspach, które przecina aż 160 kanałów, a to podobno więcej niż w Wenecji!
  
What do you see when thinking of the capital of the Netherlands? Most probably - bikes, Red Light District, coffee shops and tolerance. Only few people know (that's a shame!) that Amsterdam is the islands and 160 channels city. It is more than in Venice!


Do Wenecji Północy (jak się okazało słusznie tak nazywanej) polecieliśmy trochę bez przekonania. Były tanie loty w dogodnym terminie, więc czemu nie?;) Nie nastawialiśmy się na jakieś szczególne wrażenia, w zasadzie trochę baliśmy się, że będzie nudno. Amsterdam, jednak bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Zdecydowanie nie było nudno! Okazało się, że to bardzo przyjemne i dużo bardziej niż nam się wydawało, popularne miasto.

Venice of the North (as it turned out correctly named that way) we flew a little half-hearted. We found cheap flights in a convenient time, so why not ?;) We did not prepare for much experiences, basically a little bit afraid that it will be bored. Amsterdam, however, very positively surprised us. Definitely there were no dull moments! It turned out that it was very enjoyable and a lot more than we had expected, popular city.

Jednym ze znaków rozpoznawczych Amsterdamu są rowery. Jest to ulubiony środek transportu wśród amsterdamczyków i faktycznie trzeba przyznać - rowery w tym mieście są dosłownie wszędzie. Spacerując nie jednokrotnie odczuliśmy ich wyższość nad pieszymi.

One of the trademarks of Amsterdam are bicycles. These are favorite means of transport among Amsterdammers and actually we have to admit - bikes in this city are literally everywhere. Walking along we felt their superiority over pedestrians.


Mieszkańcy stolicy Holandii chętnie też spędzają czas pływając łódkami. Co ciekawe, niektóre z nich przycumowane do brzegu kanału, zostały zaadaptowane do celów mieszkalnych.

Residents of the capital of the Netherlands are willing to spend their time in the boats along the city. Interestingly, some of them are moored to the edge of the canal, some of them have been adapted for residential purposes.


Amsterdam jest miejscem bardzo często wybieranym na wieczór kawalerski lub panieński. Szczególnie popularna na tego typu okazję jest Dzielnica Czerwonych Latarni. Nie ma się w sumie czemu dziwić. To tu znajdziemy najwięcej coffee shopów, a w nocy w witrynach swoje wdzięki prezentują panie lekkich obyczajów. Ta słynna dzielnica skupiana wokół najstarszego kościoła w Amsterdamie (Oude Kerk) w nocy zmienia się w jedną wielką imprezownię.

Amsterdam is very often chosen for bachelor or bachelorette party. Especially popular for this type of occasion is the Red Light District. It is here that we find most coffee shops and at night easy virture ladies presenting their charms. This famous district are streets around the oldest church in Amsterdam (Oude Kerk). At night this place turns into one big partyplace.


Po całodniowym spacerze fajnie jest poleżeć na trawie w największym parku w Amsterdamie - Vondelpark :)

After a day-long walk it is great to lie on the grass in the largest park in Amsterdam - Vondelpark :)

2014/08/08

Łódź

 
Zmieniamy klimat. Z kolorowej, malowniczej Genui na szarą, nieciekawą Łódź. Nie mając lepszej alternatywy na ciepły, niedzielny dzień w ciągu godziny znaleźliśmy się w Łodzi. Choć to tak blisko nigdy tu nie byliśmy. Łódź jednak nie przywitała na gościnnie. Na dzień dobry mandat i komentarz: "Mi też się Łódź źle kojarzy". Nam teraz też. Nie pomogła Piotrkowska ani fajny street art, którego wciąż jest za mało, aby przykryć wszystkie brzydkie i obdrapane budynki. Nie powaliła Manufaktura. Wszystko jest stare, zniszczone...i smutne. A może ładniej by było powiedzieć hipsterskie?

We change the environment. From colorful, picturesque Genoa to gray, uninteresting Łódź. Lacking a better alternative to a warm Sunday day within an hour we got to Łódź. Although it is so close we were never here. We weren't greeted a guest. Ticket as a hello and the comment: "I don't like Łódź either" As well for us. Piotrkowska or cool street art did not help to much. In fact there still not enough of it to cover all the ugly and dilapidated buildings. Manufaktura also did not knock us down. Everything is old, tired ... and sad. Or maybe nicer to say hipster?


2014/08/04

Boccadasse [Genua]


Mimo, iż w Genui mieliśmy hotel, nie zobaczyliśmy zbyt wiele w tym mieście. Tak naprawdę wracaliśmy już w nocy i nie mieliśmy siły na zwiedzanie. Ostatni dzień naszej włoskiej wycieczki postanowiliśmy jednak przeznaczyć na odkrycie choć niewielkiej części tego pięknego miasta. Zdecydowaliśmy się udać do miejsca ze zdjęcia. Wybór na ten słoneczny dzień okazał się w 100% trafiony!

Although we had a hotel in Genoa, we did not see much there. In fact, we were coming back at night and had no strength to explore. The last day of our Italian trip we decided to spend discovering even a small part of this beautiful city. We decided to go to that place. The choice on this sunny day turned out to be a 100% hit!


Okazało się, że stara dzielnica marynarzy - Boccadasse to bardzo urokliwe miejsce. Położona nad zatoką, podobnie jak Cinque Terre charakteryzuje się kolorowymi domami z obdrapaną farbą. Spędziliśmy tu cudowne niedzielne przedpołudnie i z chęcią zostalibyśmy dłużej...

It turned out that the sailors old district - Boccadasse is a very charming place. Located on the bay, like the Cinque Terre is full of colored with shabby paint houses. We had spend a wonderful Sunday morning and would happily stay a little longer ...


Pora jednak wracać. Lot mamy z Bergamo, więc wsiadamy w samochód i w drogę. Zważywszy, że bilety do Bergamo można znaleźć często w bardzo niskich cenach pewnie jeszcze tu wrócimy!

It's time to go back. We have a flight from Bergamo so we jump into the car and hit the road. Thanks to cheap tickets to Bergamo that can be found quite easily we will go there again for sure!