2014/12/15

Ciao Firenze! Nice to see you again


Po powrocie i krótkim odpoczynku po Chinach, po raz kolejny (i nie ostatni!) wracamy do dużo bliższych nam (nie tylko odległościowo;)) Włoch. Florencję zdecydowaliśmy się odwiedzić po raz drugi. Pierwsza wizyta w tym mieście prawie się nie liczy, gdyż była ekstremalnie krótka, więc na dobrą sprawę nie nacieszyliśmy się tym miejscem. Zdążyło nas ono jednak na tyle oczarować, że postanowiliśmy wrócić. Tym razem w 4-osobowym składzie.

After a short rest after China, once again (and not the last!) we are back to a much closer (and not only by distance ;)) Italy. Once again we have decided to visit Florence. First visit to this city almost does not count because it was extremely short, so this time we made it well. However, it had time to captivate us so we decided to come back. This time, we were not on ourselves.


2014/12/10

Lama Temple [Beijing] + video


Świątynia Lamy (Yonghegong)
, a inaczej Pałac Harmonii i Pokoju to jedno z ostatnich miejsc, które odwiedziliśmy w Pekinie. Choć nieco znudziły nas już chińskie budynki, które w większości wyglądają podobnie, tutaj było trochę inaczej. W jednym z największych i najważniejszych klasztorów buddyzmu tybetańskiego na świecie i jednocześnie jednym z piękniejszych miejsc kultu w stolicy Chin, panuje bowiem wyjątkowa atmosfera.

Lama Temple (Yonghegong), also knows as Harmony and Peace Palace is one of the last places we visited in Beijing. Though we were already a bit tired of Chinese buildings, most of which look similar, these were a little different. In one of the largest and most important Tibetan Buddhist monasteries in the world and also one of the most beautiful places of worship in the Chinese capital, you will find unique atmosphere.


2014/12/07

Summer Palace [Beijing]


Pałac Letni to takie pekińskie "Łazienki Królewski". Skoro jesteśmy jednak w Chinach, a nie w Polsce, wszystko musi być odpowiednio większe i oczywiście w chińskim stylu. Dawne miejsce odpoczynku cesarzy chińskich z dynastii Qing idealnie nadaje się na niedzielny spacer. A nazwa Yiheyuan, która oznacza Ogród Pielęgnowania Harmonii, w jakiś sposób zachęca do relaksu.

Summer Palace, is "Łazienki Królewskie" in Beijing. Since we are still in China and not in Poland, everything must be correspondingly greater, and of course in the Chinese style. Former resting place of Chinese emperors of the Qing Dynasty is ideal for a Sunday walk. Yiheyuan, which means the Garden of Preserving Harmony, somehow encourages relaxation.